Учество на 64-то Светско првенство во Кенија

Учество на 64-то Светско првенство во Кенија на екипа од СЗТКМ – Народна техника на Р.Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р. Македонија.

 

Едукативна екскурзија и посета на Државен натпревар на Младите истражувачи во Словенија

Имавме успешен завршеток на двата најголеми Државни натпревари, едниот за клубови на младите техничари и природници за ученици од основните училишта, а другиот за младите истражувачи - Наука на млади, за ученици од средни училишта кои ги организираше на Народна техника на Македонија и Струковите сојузи.

За првите три места, на секој од учениците беа доделени медали и дипломи, а за најдобрите од овие Државни натпревари следуваше уште една награда од Народна техника на Македонија, а тоа е Едукативната посета на Словенија, Австрија, Хрватска и Србија.

Учениците имаа можност да присуствуваат на Државен натревар во Мурска Собота во Словенија, и да посетат разни знаменитости и едукативни центри од техничката област во Австрија и Србија.

Како си поминавме може да погледнете на фотографиите кои ги издвоивме подолу, а повеќе фотографии може да најдете на нашата фан страна на Фејсбук.


Доделување признаниjа на членови и активисти во Струковите сојузи

Доделување на златни плакети, признанија и благодарници на активисти и волонтери, кои се членови на комисии од натпреварите, изложбите и другите манифстации, кои што ги организираат Струковите сојузи членки на СЗТКМ - Народна техника на Македонија и тоа СКМТП и Наука на младите истрашувачи. 

Доделувањето на признанијата беше во салата на Природно научен музеј во Скопје.  

Доделување на плакети и признанија во НТ Куманово

Доделување на признанија и плакети на активисти и волонтери од НТ Куманово по повод 70 години јубилеј на Народна техника на Македонија.  

Признанија за вработените во Народна техника

Dodeluvawe na priznanija, plaketi i blagodarnici po povod 70 godini jubilej na SZTKM-Narodna tehnika na Makedonija na vraboteni koi se vo penzija i momentalno vraboteni instruktori.