Контакт

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА - НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА


Претседател: г-дин Зоран Тодоров

 

Централна канцеларија

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Пере Митрев - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зоран Соколовски - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

СТРУКОВИ СОЈУЗИ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ПРОНАОЃАЧИ И АВТОРИ НА ТЕХНИЧКО УНАПРЕДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА - СПАТУМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

СОЈУЗ НА КЛУБОВИ НА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА - СКМТПМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook 

 

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ ОД МАКЕДОНИЈА - НАУКА НА МЛАДИ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook 

 

КИНО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - КСМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

СОЈУЗ НА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО СТОПАНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА - СТКСМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook 

 

ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - ФСМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

САРОМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

СПАМ

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

КОНСТРУКТОР

 

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

 • Битола

адреса: Партизанска бб

телефон: +389 47 237 388

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Кичево

адреса: Александар Македонски бр. 72

телефон: +389 45 529 733 / +389 70 486 536

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. / Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Гостивар

адреса: ЈНА бб

телефон: +389 42 520 433 / +389 70 345 259 

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Скопје

адреса: Партизански одреди бр. 99, Општина Карпош

телефон: +389 2 306 1234

 mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Кавадарци

адреса: Вишешница бр. 12

телефон: +389 43 412 851 / +389 75 487 933

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Струмица

адреса: Братство и единство бр. 29

телефон: +389 34 321 797

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Тетово

адреса: Љубо Божиновски бр. 82

телефон: +389 44 340 677

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Штип

адреса: Јосиф Ковачев бр. 82

телефон: +389 32 398 080

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Берово

адреса: Моша Пијаде бр. 49

телефон: +389 71 533 911

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Велес

адреса: Алексо Демиевски бб

телефон: +389 71 398 658

mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Куманово

адреса: Пане Георгиев бб

телефон: +389 31 550 607

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Прилеп

адреса: Димо Наредникот бб

телефон: +389 48 520 608 / +389 70 691 111

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Пробиштип

адреса: Црн Врв бр. 48

телефон: +389 32 483 409 / +389 78 209 080

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. / Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Ресен

адреса: ул.Мите Богоевски бр 61, Општина Ресен

телефон: +389 75 603 454