4 МЕЃУНАРОДНА ФОТОКОЛОНИЈА ЗА ФОТОГРАФИЈА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 2019

4 МЕЃУНАРОДНА ФОТОКОЛОНИЈА ЗА ФОТОГРАФИЈА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 2019 која што се одржа од 5-8.09.2019 година во општина Старо Нагоричане во организација на Народна техника на Македонија, Народна техника Куманово,ФСМ и координаторот г-дин Душан Доцевски а со поддршка на општина Старо Нагоричане и градоначалкичката ѓ-ѓа Жаклина Јовановска.

Регионален натпревар на младите техничари и природници за ученици од основните училишта од кумановскиот регион

Регионален натпревар на младите техничари и природници за учениците од основните училишта од кумановскиот регион кој  се одржа на 30.03.2019 година во Народна техника Куманово во организација на Народна техника Куманово, Сојузот на клубовите на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија.

Изложба на фотографии од 2-ра Меѓународна фотоколонија „Старо Нагорничане 2017“

Фотографии од изложбата на 22 фебруари 2018 година, во Куманово, од Втора Меѓународна колонија за фотографија Старо Нагорничане 2017. Изложбата беше организирана од страна на г-дин Душан Доцевски, Народна техника Куманово и Сојузот на здруженијата за техничка култура на Република Македонија.