Наградените ученици од НТ-Пробиштип на МТВ

Наградени ученици од НТ-Пробиштип на натпреварите на Сојузот на клубови на младите техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија учествуваа на МТВ и ги презентираа нивните проекти.   

Доделување на признанија во Пробиштип

Доделување на плакети, признанија и благодарници на активисти и волонтери на Народна техника на Македонија од општините Пробиштип, Ранковце, Кратово и Крива Паланка. Доделувањето на признанијата беше во Дом на културата во Пробиштип, во организација на Народна техника Пробиштип.