Конкурс за пријавување на 57 Државен натпревар на млади истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ

Конкурс за пријавување на ученици од средните училишта од Македонија на 57 Државен натпревар на млади истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ во применети природни и технички науки во организација на Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и Народна техника на Македонија. 57 от државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ ќе се одржи на 24.04.2021 он-лајн или со физичко присуство за што дополнително ќе ве информираме.

Пријава

Правилник

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи за одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - Струмица

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи на наградени ученици од средните училишта на ден 02.12.2020 година во СОУ ДИМИТАР ВЛАХОВ , општина Струмица од Струмичкиот регион од одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ кој што се одржа од 30.10.2020 до 05.11.2020 година онлајн во организација на Сојуз на здруженија на млади истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и Народна техника на Македонија. Дипломите и медаљите на наградените ученици ги додели директорот Зоран Ристов Патриков

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи за одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - Битола

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи на наградени ученици од средните училишта на ден 10.12.2020 година во СОУ ЃОРЃИ НАУМОВ , БИТОЛА од Пелагониски регион од одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ кој што се одржа од 30.10.2020 до 05.11.2020 година онлајн во организација на Сојуз на здруженија на млади истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и Народна техника на Македонија. Дипломите и медаљите на наградените ученици ги додели директорот Владимир Роме

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи за одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - Ресен

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи на наградени ученици на ден 10.12.2020 година во СОО ЦАР САМОИЛ, РЕСЕН од Охридско-Ресенскиот регион од одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ кој што се одржа од 30.10.2020 до 05.11.2020 година онлајн во организација на Сојуз на здруженија на млади истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и Народна техника на Македонија. Дипломите и медаљите на наградените ученици ги додели градоначалникот на општина Ресен Живко Гошаревски 

55 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

На ден 13.04.2019 година се одржа 55 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија „Наука за млади“ од средните училишта во организација на Сојузот на здруженијата на млади истражувачи на Македонија, Наука на мчади и Народна техника на Македонија, а домаќин беше СОУ Перо Наков од општина Куманово. Натпреварот го посетија директорот на инспекторатот за образование и наука г-дин Томе Спировски и началникот за образование на општина Куманово г-дин Жика Стојановски, кој што го отвори и додели наградите.