Конкурс за пријавување на 57 Државен натпревар на млади истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ

Конкурс за пријавување на ученици од средните училишта од Македонија на 57 Државен натпревар на млади истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ во применети природни и технички науки во организација на Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и Народна техника на Македонија. 57 от државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ ќе се одржи на 24.04.2021 он-лајн или со физичко присуство за што дополнително ќе ве информираме.

Пријава

Правилник