Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи за одржаниот 57 Државен натпревар на младите техничари и природниции од Македонија - Ресен

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи на наградени ученици од основните училишта на ден 28.12.2020 година во 13 часот во ООУ Гоце Делчев, општина Ресен од Ресенскиот регион од одржаниот 57 Државен натпревар на младите техничари и природниции од Македонија-СКМТП кој што се одржа од 17-20.12.2020 година онлајн во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници од Македонија-СКМТП и Народна техника на Македонија. Дипломите и медаљите на наградените ученици ги додели градоначалникот на општина Ресен Живко Гошаревски