Конкурс за пријавување на регионални и 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија - СКМТПМ

КОНКУРС за пријавување ученици од основните училишта од Македонија на регионалните натпревари и 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија-СКМТПМ по применети природни и технички науки во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија. Пријавите за регионалниот натпревар треба да бидат доставени до 10.03.2021, а натпреварите треба да се одржат заклучно со 25.03.2021. 58 от државен натпревар на млади техничари и природници на Македонија ќе се одржи на 10.04.2021 он-лајн или со физичко присуство за што дополнително ќе ве информираме.

Пријава

Правилник