Фотографии од одржаната Меѓународна изложба за иновации 41-МАКИНОВА 2020 и 18-ЕКОНОВА 2020

Фотографии од одржаната Меѓународна изложба за иновации 41-МАКИНОВА 2020 и 18-ЕКОНОВА 2020 која што се одржа онлајн од 8-10.11.2020 година а прогласувањето и доделувањето на наградите беше со физичко присуство по Протокол за заштита на учесниците од вирусот во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Народна техника на Македонија

56 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Фотографии од 56 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ кој сто се одржа од 30.10.2020 год до 05.11.2020 година во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на автори и пронајдувачи за технички достигнувања на Македонија-СПАТУМ. Почитувајки ги сите мерки и препораки и Протоколот на Владата на РС Македонија и Комисијата за заразни болести за заштита од вирусот Ковид 19 на сите учесници при организирање на настани и манифестации.