Учество и презентација на наградени проекти на МТВ

Учество и презентација на наградени проекти на МТВ на ученици од основните и средните училишта од Народна техника-Струмица од натпреварите што ги организира Народна техника на Македонија и Струковите сојузи.