Регионален натпревар на младите техничари и природници за ученици од основните училишта од тиквешкиот регион

Регионален натпревар на младите техничари и природници за учениците од основните училишта во тиквешкиот регион, одржан на 30.03.2019 година во ООУ Димката Ангелов Габерот во Кавадарци во организација на Народна техника Кавадарци, Сојузот на клубовите на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија.