Регионален натпревар на младите техничари и природници за ученици од основните училишта од кумановскиот регион

Регионален натпревар на младите техничари и природници за учениците од основните училишта од кумановскиот регион кој  се одржа на 30.03.2019 година во Народна техника Куманово во организација на Народна техника Куманово, Сојузот на клубовите на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија.