Делегација од Народна техника Битола и видео-кино клубот Милтон Манаки учествуваше на Меѓународниот фестивал за непрофесионален филм

Од 14-16.05.2019 година наша делегација од Народна техника Битола и видео-кино клубот Милтон Манаки учествуваше на Меѓународниот фестивал за непрофесионален филм со македонски непрофесионални филмови.