Делегација од Народна техника на Македонија и Народна техника Берово имаше работна средба за соработка и заеднички активности со градоначалничката на Македонска Каменица ѓ-ѓа Соња Стаменкова

На ден 14.03.2019 година делегација од Народна техника на Македонија и Народна техника Берово имаше работна средба за соработка и заеднички активности со градоначалничката на Македонска Каменица ѓ-ѓа Соња Стаменкова.