56 ти Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија

На ден 06.04.2019 година се одржа 56 ти Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија во организација на Сојузот на клубовите на млади техничари и природници на Македонија, Народна техника на Македонија и Народна техника Берово, а домаќин беше ООУ Кирил и Методиј од општина Македонска Каменица а го отвори и ги додели наградите градоначалничката Соња Стаменкова.