65-то Светско првенство во Германија на екипа од Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија

Учество на 65-то Светско првенство во Германија на екипа од Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р. Македонија коешто се оддржа од 24 август до 03 септември во Германија.