16 Калемарска акција за облагородување(калемење) на дивата круша и дивата слива во реонот на с.Српци,Битолско

На 11.04.2019 година се одржа 16 Калемарска акција за облагородување(калемење) на дивата круша и дивата слива во реонот на с.Српци, Битолско во организација на Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија и Народна техника на Македонија.