61 ви државен натпревар на земјоделците - трактористи на Македонија

Во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија почитувајки го протоколот на Владата на Р. Северна Македонија за одржување настани и за безбедност и заштита на учесниците и гостите од вирусот ковид-19 на ден 18-19.09.2020 година се одржа 61 ви Државен натпревар на земјоделците - трактористи на Македонија во општина Битола.