62 ри Државен натпревар на трактористи од Македонија

На 27.09.2020 година во општина Чашка во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија се оддржа 62 Државен натпревар на трактористи од Македонија . Почитувајќи го Протоколот на Владата на РСМакедонија за заштита и безбедост при организирање настани од вирусот Ковид 19 . На отварањето се обратија градоначалникот на општина Чашка г-дин  Горан Стојановски и директорот на Државниот инспеторат за земјоделство г-дин Зоран Шапуриќ