Конкурс за учество на 59 Државна изложба на фотографии-59-ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2021

Конкурс за учество на 59 Државна изложба на фотографии-59-ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2021 во организација на Фото сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија

Пропозиции и пријава