57 Денови на Македонската фотографија во НУ Центар за култура Марко Цепенков во општина Прилеп

На 01-02.06.2019 година се одржаа 57 Денови на Македонската фотографија во НУ Центар за култура Марко Цепенков во општина Прилеп во организација на Фото сојуз на Македонија, Народна техника на Македонија и Народна техника Прилеп.